Tevhid Kitap

KİTAPLAR

Laileheillallah

Laileheillallah

Tüm insanlığın yaratılış amacı olup geçmiş dönemdeki toplumların hâllerini değiştirmesine rağmen günümüzde ise anlamı, kapsamı, etkisi unutulan La ilahe illallah kelimesini konu edinen bir eserdir.

Akaid Dersleri

Akaid Dersleri

Günümüzde birçok sapkın/tehlikeli düşünce ve ideolojinin ortaya çıktığı göz önüne alınarak insanları küfrün karanlıklarından vahyin aydınlığına çıkarmak için hazırlamış olan faydalı ve okunması gereken bir eserdir.

Kalp Katılığının Zararları

Kalp Katılığının Zararları

Günahların tesirlerinden arınmak ve ismiyle müsemma olup hâlden hâle giren kalp durumlarının ıslah ve tedavisi için kaleme alınmış faydalı bir kitaptır.

Tüm Rasullerin Ortak Müjdesi

Tüm Rasullerin Ortak Müjdesi

Kelime-i Şehadet’in diğer yarısı olan ve insanın kabulüyle İslam olduğu, alemlere rahmet, örnek ve son peygamber olarak gönderilen Muhammed Mustafa (sav) hakkında üzerimize düşen görevleri anlatan bir kitaptır.

Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlukları

Müslümanların Allah'a Karşı Sorumlukları

Tüm haklardan öncelikli olan ve yerine getirildiğinde insan hayatındaki diğer haklar konusunda istikamet sağlayan ‘Allah’a karşı sorumluluk’ ile ilgili kaleme alınmış olan tezkiye temalı bir eserdir.

Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

Müslümanların Emirlerine Karşı Sorumlulukları

Günümüzde başıboş, bireysel yaşamanın ‘özgürlük’ olarak lanse edildiği fakat bir Müslümanın hayatını düzene sokan ve İslam’ın övüp emrettiği ‘Emirlere İtaat ve Kapsamı’ konusuna vurgu yapılan bir eserdir.

Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Müslümanların Birbirlerine Karşı Sorumlulukları

Kişinin şehid olduğunda dahi kendisinden affedilmeyeceği günah olan kul hakkı ve kardeşlerine karşı olan sorumlulukları güncel örneklerle tek tek ele alan faydalı bir kitaptır.

4 Asıl

4 Asıl

Bu eser geçmişte olduğu gibi, Tevhidin reddedilip; şirkin kabul edildiği, tağutların saltanatlarının ihya edildiği, mazeret ehlinin bahanelerini sıraladığı, şüphelerin yakin; yakinin ise şüphe olarak addedildiği meselelere Kur’an ve Sünnetten çözüm sunmaktadır.

Güncel İtikad Meseleleri

Güncel İtikad Meseleleri

24.12.2008 tarihinde muayyen tekfir, askerlik, okul ve memurluk gibi hususlar hakkında bazıları tarafından bir risale yazılmasından sonra Muvahhidlerin yoğun talebi üzerine bu cenaha ilmî reddiye mahiyetinde kaleme alınmış olan faydalı bir eserdir.

İhtilaf Fıkhı

İhtilaf Fıkhı

İhtilafın çeşitlerini, fıkhını ve adabını bilmemek ya gevşekliğin ya da aşırılığın pençesine düşürür insanı. Bu durumdan kurtulmak adına ihtilaf fıkhını inceleyen bir eserdir.

Ramazan Mektubu

Ramazan Mektubu

Ramazan ayı bir fırsattır… Rabbimizin, geçen günleri afv, gelecek günleri takva azığıyla süslemek istediği büyük bir nimet… Senede bir defa gelen, belki de fani olan nefislerimiz için son kez gelen bir fırsat… Bu son fırsatı kaçırma!

Tevhid Kur'ân-ı Kerim Meali

Tevhid Kur'ân-ı Kerim Meali

Kullarına nur, hidayet, rahmet, şifa, şeref, izzet, ruh, güçlü bir delil, ayetleri Allah tarafından tafsilatlandırılmış, hem açık hem de açıklayıcı bir Kitap bahşeden Allah’a hamd olsun.

El-Esmau'l Husna

El-Esmau'l Husna

"En güzel isimler Allah'ındır. (Öyleyse) bu isimlerle O'na due edin. O'nun isimlerinde ilhada/eğriliğe sapanlar (kendi hâllerine) bırakın. Yaptıklarının cezasını göreceklerdir." (7/Â'raf, 180)

Vahyin Rehberliğinde En'âm Suresi Tefsiri

Vahyin Rehberliğinde En'âm Suresi Tefsiri

En’âm Suresi basından sonuna kadar, Islam akidesinin temellerini isleyen bir akide müfredatıdır. Sure, Islam’ın inanç esaslarını iki yönüyle ele almasıyla dikkat çekicidir. Isledigi tüm meselelerde Kelime-i Tevhid’in nefy ve ispat metodunu kullanmıstır. Önce yanlısı ele alıp onu reddetmis (La), sonra tevhid inancını ortaya koyarak insa etmistir (illallah).

Gençlerle Hasbihal

Gençlerle Hasbihal

Bu kitapta okuyacağınız her şahsiyetin bizim gibi birer insan olup gençliğin olumsuz yönlerini nasıl terbiye edip hayra çevirdiklerine şahit olacaksınız.

Tasavvuf

Tasavvuf

Allah Resûlü'nden sonra, fitneler baş gösterdi. Zenginleşen toplumda yozlaşmalar başladı. Emeviler eliyle hilafet saltanata döndü. Zulüm, rüşvet, ahlaksızlık, kâfirlere benzeme aldı başını yürüdü. Abbasiler döneminde itikat bozuldu, sapkın anlayışlar devlet eliyle meşrulaştırıldı. Toplum, Kur'ân ve sünnette okuduğu hayat ile yaşanan hayat arasında ikileme düştü. Bu gelişmelere binaen yeni arayışlar başladı. İtikadi, amelî, ahlaki yozlaşmadan bunalan, Allah'ı ve ahireti uman insanların arayışı idi bu. Kimisi arındıran Resûl'ün yolunu tuttu, vahye döndü, ilim ve amelle nefsini ıslah etti, toplumu hayra davet etti. Kimisi ise vahiyden yüz çevirdi, Kur'ân ve sünnette yer alan öğretileri azımsadı. Yozlaşmanın bu bilindik şeylerle düzelmeyeceğini düşündü. Daha fazlasını, daha yoğununu, daha ağırını araştırmaya koyuldu. Kiminin yolu ruhbanlığa kimininki Budizme kimininki de başka sapkınlıklara çıktı. Ve Resûlullah'ın, önüne engeller koyduğu mistisizm İslam ümmetinde canlandı. Adına da "Tasavvuf" dendi. Bir tarafta şeytan, diğer tarafta İslam'a zarar vermek için pusuda bekleyen zındıklar, diğer bir tarafta da vahiyden yüz çevirmiş ve arınmak isteyen cahiller... Bu üçünün buluşması İslam'ın felaketi oldu. Allah Resûlü'nün (sav) kaldırdığı cahiliye âdetlerinin büyük çoğunluğu, "Tasavvuf" adı altında yeniden canlandı.

Tercüme Bilimine Giriş ve Tercüme Teknikleri

Tercüme Bilimine Giriş ve Tercüme Teknikleri

Avrupa İslam Üniversitesi İslami İlimler Fakültesinde ders verdiğim 2008-2012 öğretim yıllarında, dekanlık, bana görev olarak Arap Dili ve

Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü

Yiğit Muvahhidlerin Öyküsü

Seksen darbesi sonrasında, ülke harabeye dönmüş, siyasi ve dini çalışmalar ağır darbeler yemişti. Cumhuriyetten bu yana askeri darbeler ve

Ticaret Ehli Müslimlere Nasihatler

Ticaret Ehli Müslimlere Nasihatler

Bu eserimizde, ticaretle uğraşan bir Müslim olarak sana ticaretini nasıl kulluğa çevireceğine dair bir takım hatırlatma ve öğütlerde bulunmaya çalıştık.

Fıkhu'l Hadis-Sünnet İlmihâli

Fıkhu'l Hadis-Sünnet İlmihâli

Elinizdeki çalışma; Yüce Allah’ın bir imtihan esnasında bahşettiği sayısız nimetten yalnızca biridir. O’na (cc) hamdeder, O’nu tüm

Tarikatta Râbıta ve Nakşbendîlik

Tarikatta Râbıta ve Nakşbendîlik

İslam tarihinin perişanlık dönemlerinde bazı kişi ve odaklar tarafından, şirk ve cahiliye devrinden kalma alışkanlıklar ile birçok sapkın inanış ve

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Tağutlara Kulluğun Modern Mabedleri

Prototipleri Firavun olan günümüz tağutları da aynı metotlarla insanları kendilerine kullaştırıyorlar... Onlar da yeryüzünde büyüklük

Mümine Hanımlara Nasihatler

Mümine Hanımlara Nasihatler

Sana dinin, kimliğin, ailen, çocukların, arkadaşların, tesettürün ve buna benzer bazı konular hakkında nasihatler etmeye çalışacak ve seni, Rabbinin

Haydi İslam'a

Haydi İslam'a

O halde kardeşim! Cennete girmenin yolu iman etmekten, İman etmenin yolu kulluk etmekten, Kulluğunda karşılığı da Hakkıyla olan bir kölelikten

Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç

Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç

Elinizdeki "Hüküm ve Hikmetleriyle Ramazan ve Oruç" kitabı, yayına hazırlamakta olduğumuz "Sünnet İlmihâli/Fıkhu'l Hadis" çalışmamızın

İbrahimî Genç

İbrahimî Genç

“Burada bulunan herkese şunları söylemek istiyorum. Aziz ve Celil olan Allah’ın bana verdiği ömür boyunca benim için en değerli, en önemli ve

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?

Biz Kimiz ve Ne İstiyoruz?

Milyonların Tevhid davetini duymasıyla beraber insanların zihinlerinde oluşan ‘Bunlar kim?’ gibi sorulara samimi ve açıklayıcı bir cevap olması

Ahâd

Ahâd

Bu kitapta yer alan ve gerçek hayattaki yaşanmışlıklardan derlenmiş olan hikâyeleri okuyunca

Hayatın İçinden

Hayatın İçinden

Hayatın içinden üç ayrı dünya... Üç ayrı hikâye... Biri sosyal medyanın aldatıcılığına, bir diğeri nefsin baştan çıkarılıcığına ve bir başkası da genç bir kızın