Tevhid Kitap

Kaynak Sorunundan Kastettiğiniz Nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)Halis Hoca ( Ebu Hanzala) ile yapılan röportajda kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir sorusuna cevap veriliyor.

İslam’ı öğrenmek için kullanmamız gereken kaynakların neler olduğu ve ümmetin içinde bulunduğu sıkıntılı halin kaynak bilincinin kaybolmasından dolayı yaşandığı anlatılıyor.

Dinimizi öğrenmek için başvurmamız gereken kaynaklar:

1- Kur’an-ı Kerim
2- Peygamberin sünneti
3- Kur’an’ı ve sünneti Allah’ın anlayışlarından razı olduğu selefi salihin gibi anlamak

1- Kur’an-ı Kerim:
Rabbinizden size indirilene uyun. O’ndan başka velilere uymayın. Ne de az öğüt alıyorsunuz! (7/Araf, 3)

Sana vahyedilene sıkı sıkıya tutun. Gerçekten sen, dosdoğru bir yol üzeresin. Doğrusu O (Kur’ân), sana ve kavmine bir zikir (hatırlatma, şereftir). (Ondan) sorulacaksınız. (43/Zuhruf, 44)

43 ve 44. ayetler mümine şeref, izzet ve üstünlüğün yolunu göstermektedir. Vahye sıkı sıkı tutunmak ve onunla şeref duymak... Bugün, vahiy dışı kaynaklara tutunmak, izzet ve şerefi Kur’ân dışındaki beşerî programlarda aramak en temel sorunlarımızdan biridir.

2- Peygamberin sünneti:

“Sizin için peygamberde şüphesiz ki güzel örneklik vardır.” (33/Ahzab, 21)

“Resûl size neyi vermişse onu alın, neyi de yasaklamışsa onu bırakın.” (59/Haşr, 7)

“O’nun emrine muhalefet edenler başlarına bir fitnenin ya da can yakıcı azabın gelmesinden sakınsınlar.” (24/Nur, 63)

“Kim Resûl’e itaat ederse hiç şüphesiz Allah’a itaat etmiş olur. Kim de yüz çevirirse seni, onun üzerine koruyucu göndermedik.” (4/Nisa, 80)

3- Kur’an’ı ve sünneti Allah’ın anlayışlarından razı olduğu selefi salihin gibi anlamak:

“Muhacir ve Ensar’dan öncüler, ilkler ve onlara ihsan üzere tabi olanlar (var ya)! Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. Allah onlar için altından ırmaklar akan ve içinde ebedî kalacakları cennetler hazırlamıştır. En büyük kurtuluş budur işte” (9/Tevbe, 100)

Kaynak sorunundan kastettiğiniz şey nedir?
İnsanların dinlerini öğrenirken ya da herhangi bir konuda ihtilaf ettiklerinde önce Allah’ın kitabına, Resulün sünnetine, ümmetin üzerinde ittifak ettiğine bakmadan başka şeylere yönelmeleri ihtiyaçlarını başka kaynaklarda aramalarıdır.

Bugün insanlar Allah’ın ve Resulü’nün ne dediğinden daha ziyade, tabi oldukların mezhebin imamının ne dediğine peşinden gittikleri alimin ne dediğine veya tabu haline getirmiş oldukları bazı değerlerin ne dediğine bazı kitapların ne dediğine bakma ihtiyacı hissediyorlar ve ümmetin arasındaki ihtilafların, bölünmüşlüklerin, bu savaşların kendisini İslam’a nispet edenler arasında olmasının en büyük nedeni kaynak sorunudur.

Ümmetin gaflet halinde olmasının sebebi kaynak bilincini yitirmesi olduğu anlatılarak, insanların alimlerinin söylediklerini Kur’an’ın ve sünnetin önüne geçirdikleri böylece hem kendilerinin saptıkları hem de başkalarını saptırdıklarına vurgu yapılıyor.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:03 İslam’ı hangi kaynaklardan öğrenmeliyiz?
00:25 Allah’ın kitabı: Kuran
00:35 “Allah’tan size indirilene tabi olun”
01:05 Peygamberin sünneti
02:01 Selefi salihin - sahabenin dini anlayışı
03:05 Sahabenin Kur’an ve sünnet ile meseleleri çözmesi – ihtilafları gidermesi

04:48 Kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir?
05:10 Bir davetçi olarak en fazla karşılaştığımız sorunlardan bir tanesi
05:30 Alimlerin sözlerini Kur’an ve sünnetin önüne geçirmek
06:40 Türkiye’de yaşanan kaynak sorununa örnekler
07:47 İslam ümmetinin en büyük sorunlarından bir tanesi kaynak bilincinin yitirilmesidir.
08:09 Alimleri Kur’an’ın ve sünnetin önüne geçirmemek

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…