Tevhid Kitap

Sizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Ebu Hanzala HocaSizi cihatçı veya cihad düşmanı olarak isimlendirenlere neler söylemek istersiniz? Cihad nedir? sorularına Ebu Hanzala Hoca yapılan röportajda cevap veriyor.

Diğer sosyal medya hesaplarımızdan yayınlamadığımız özel paylaşımlarımızdan güncel olarak haberdar olmak için linke tıklayarak WhatsApp hattımıza abone olabilirsiniz;
https://bit.ly/2xHiHzN


Cihadın namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi farizalardan biri olduğu, insanlardan bir grubun ’cihad yoktur, yapılamaz’ diyerek Allah’ın ayetlerini inkar ettiği ve küfre girdikleri, cihat edenlere terörist muamelesi yaptıkları anlatılıyor.

Başka bir grup insanın ise cihadı sadece kitalden (savaştan) ibaretmiş gibi gösterdikleri, cihadı kendi tekellerine almaya çalıştıkları bu nedenle ya bizdensiniz ya da cihad düşmanı diyerek haddi aştıkları anlatılıyor.

Cihat konusunda insanların bir kısmı ifratta, bir kısmı da tefritte:

Bazı insanlar İslam’da cihadın olmadığını, içinde yaşadığımız çağda Kur’an’da anlatıldığı veya peygamberimizin pratize ettiği gibi bir cihadın olmasının mümkün olmadığını çünkü modern dünyanın buna müsait olmadığına inanıyorlar ve buna binaen de cihatla ilgili nasları tevil ediyorlar. Bu, tefrittir.

Bir de cihat konusunda ifrat eden insanlar var. Sanki din sadece cihattan ibaretmiş, din sadece kitalden ibaretmiş, savaştan ibaretmiş. Savaşan herkes iyi, savaşmayan herkes kötü. Savaşan herkes Allah’a yakın, savaşmayan herkes münafık ve Allah’tan uzak. Cihat kavramını getirip kital kavramıyla özdeşleştiren ve başkasını da cihat kabul etmeyen insanlar var.

Birincisi zaten kafirdir birinci grup. Çünkü şeriatın hükümlerinden ve en açık hükümlerinden birini inkar ettiklerinden dolayı kabul etseler de etmeseler de bunlar küfür ehlidirler.

İkincisi ise ikinci grup ise azgındır, haddini aşan bir gruptur.

Cihat nedir?
Cihat kişinin Allah yolunda mücadele etmesidir

Kur’an ve sünnete göre cihad:
1. Kital (savaşmak)
2. Kur’an ile davet yapmak
3. Münafıklara karşı mücadele
4. İlim talep etmek
5. İnsanın kendi hevası ile mücadelesi (nefis terbiyesi)
6. İnfak etmek

1. Kital (savaşmak)
Bir insanın Ebu Musa el Eş’ari’nin hadisinde varit olduğu gibi Allah’ın kelimesini yüceltmek için canıyla savaşması, harp meydanlarında bulunması bu bir cihattır. Kital demiş olduğumuz savaş demiş olduğumuz cihattır. ve bu Tevbe suresinde Rabbimizin ifadesi ile "...Allah katındaki en üst mertebedir..." (9/Tevbe, 20). İnsanları İslam’a davet etmek, onlara hayrı ulaştırmak bu bir cihattır. "Kafirlere ve münafıklara karşı bir cihat ver ve onlara karşı sert ol." (9/Tevbe, 73)

2. Davet yapmak: Kur’an ile yapılan cihad
Kâfirlere itaat etme! Ve o (Kur’ân’la) onlara karşı büyük bir cihad ver. (25/Furkân, 52) Demek ki Kur’an’ı insanlara anlatmak, insanları Kur’an’a davet etmek Allah’ın yanında büyük cihattır hem de.

3. Münafıklarla mücadele
Peygamberimiz Medine’ye geldiğinde Allah ona ayet indirdi dedi ki:

"Kafirlere ve münafıklara karşı bir cihat ver ve onlara karşı sert ol." (9/Tevbe, 73) dedi.

Allah Rasulü kafirlerle cihat etti, ama hiçbir zaman kılıç kalkan kuşanıp münafıklarla cihat etmedi. Allah Rasulü’nün (sav) münafıkların oyunlarını bozması, siyasi bazı hamleler yapıp onların evlerinde konuştukları planları onların kursağında bırakması, yani siyasi bir zeka ile Müslümanları tehlikelerden korumak, bu Allah yolunda yapılan bir cihattır

4. İlim talep etmek bir cihattır.
Peygamber (sav) hadisi şerifte buyurdu ki:
“Kim benim bu mescidime gelir, bir hayrı öğrenir ya da bu hayrı insanlara öğretirse O Allah yolundaki mücahit gibidir.” dedi Peygamber (sav)

5. Nefisle mücadele
Bazen insanın nefsinde var olan fücuru insanın nefsinde var olan kötülükleri temizlemek için arındırmak için yaptığı ibadetler, nefis terbiyesi ve tezkiyesi bu bir cihattır.

Peygamber (sav) İmam Ahmed’in rivayet ettiği bir hadiste dedi ki:
“Mücahit Allah’a itaat etme konusunda kendi hevasıyla mücadele eden adamdır.”

6. Allah yolunda infak etmek Peygamber (sav) dedi ki: “Allah’ın mallarında hakkıyla görevini yapan kişi Allah yolunda gazve etmiş kişi gibidir” dedi.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:07 Cihat konusunda yaşanan ikilem: İfrat ve tefrit
01:07 Cihatı inkar eden kafirdir.
01:23 Cihad nedir?
04:48 Niye bazı insanlar size cihatçı derken, bazıları cihat düşmanı diyor
04:55 Batılılara yaranmak isteyenlerin karalama kampanyası
05:39 Cihadı tekeline alanlar
07:42 Cihat yoktur diyenler de hatalıdır, cihadı kitale indirgeyenler de hatalıdır.

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…