Tevhid Kitap

Tevhid ve Sünnet Söylemiyle Neyi Kastediyorsunuz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)Tevhid ve Sünnet ile neyi kastediyorsunuz? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Tevhid: La ilahe illallah
Sünnet: Muhammedun Resulullah

Kavimleri Müslüman ve kafir diye ayıran,
İnsanların dünya ve ahirette varacakları sonun belirleyicisi olan,
Tüm resullerin ortak daveti ‘La ilahe illallah’ın
ve
İnsanlığın şirk ve bidat bataklığında helak olduğu,
Bozulma ve ifsadın bireysellikten çıkıp kitlesel bir hal aldığı,
İtikadi kafa karışıklıklarının, ameli ölçüsüzlüklerin kol gezdiği bir dünyaya çözüm olarak
Muhemmed’in (sav) örnekliği ve önderliğini anlatan ‘Muhammedun Resulullah’ın,

Yani ‘Tevhid ve Sünnet’in ne anlama geldiği anlatılıyor.

Tevhid nedir?
Tevhid, yani ‘La ilahe illallah’ Allah’tan başka ibadeti hak eden, Allah’tan başka kulluğu hak eden
hiçbir varlık yoktur.

Tevhid, aşağıdaki 3 ana başlık altında Allah’ı birlemektir.
1. İsim ve sıfat tevhidi: Allah’ı Allah’ın isim ve sıfatlarında birlemek
2. Rububiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın fiillerinde birlemek- Rab olarak Allah’ı birlemek
3. Uluhiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın zatında birlemek- İlah olarak Allah’ı birlemek

Sünnet nedir?
Sünnet, Muhammedun Rasulullah’ın izah edilmesidir.

Sünnet, Allah’ın gönderdiği yüzbinlerce elçiden sonuncusu ve kıyamet gününe kadar hükmü geçerli
olacak olan Muhammed’in (sav) rehberliği, önderliği, örnekliği, mücadele metodudur.

Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın Rasulu’dur.

La ilaihe illallah Tevhid davası, Muhammedun Rasulullah sünnet davasıdır. İbadette Allah’ı birlemek;
önderlik, rehberlik, ittiba konusunda Muhammed Mustafa’yı (sav) birlemektir.

ÖNEMLİ BÖLÜMLER
00:53 La ilahe illallah ne demektir? Tevhid ne demektir?
01:14 Allah’ı birlemek
03:13 Allah için yaşayıp, Allah için ölmek
04:26 Sünnet, Muhammedun Rasulullah’ın izah edilmesi

Küfrün Karanlıklarından, Vahyin Aydınlığına…