Bir topluma İslam toplumu ya da küfür toplumu denilmesi hangi kriterlere göre yapılabilir?

Bir topluma İslam toplumu ya da küfür toplumu denilmesi hangi kriterlere göre yapılabilir?

İslam toplumu ve şirk toplumunun açıklamaları yapılarak aralarındaki farklar anlatılıyor.

İslam toplumu Allah’a ortak koşmayan, sadece Allah’a kulluk eden, kanun koyucu olarak Allah’ı seçen ve O’nun kitabına göre hükmeden bir toplumdur.

Yasama hakkı Allah’a verilmiyorsa, Allah’ın anayasası insanlar arasında hükmetmiyorsa orası bir İslam toplumu değil, küfür toplumudur.

Kur’an’ın en önemli özelliklerinden birinin toplumların özelliklerini ve aradaki farkı göstermesi ve iman ile küfürü birbirinden ayırması olduğu anlatılıyor.

Mekkeliler hac yapan, namaz kılan, kurban kesen insanlar olmalarına rağmen, hakimiyeti Allah’a değil kabile reislerine vermeleri ve Allah ile beraber başka varlıklara ibadet ediyor oluşları nedeniyle küfür toplumudurlar.