Dinde cehaletin mazeret olması ne demektir?

Dinde cehaletin mazeret olması ne demektir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Cehalet mazeret midir sorusunun cevaplandığı bu videoda, cehalet hangi konularda mazeret kabul edilir, hangi konularda mazeret olarak kabul edilmez delilleriyle açıklanıyor.

1. Allah’a ibadet edip hiçbir şeyi ona ortak koşmamakla ilgili meselelerde cehalet mazeret değildir
2. Farz ve haramları içeren namaz, zekat, oruç, içkinin haram olması, zinanın haram olması gibi meselelerde cehalet mazerettir
3. Dinin kemale ermesini sağlayan, müstehap cinsinden olan meselelerde cehalet mazerettir.

Günümüzde bilgiye ulaşmak için her türlü imkan varken, geçmiş kavimlerin yaptıklarına adım adım kulaç kulaç uyan insanların Allah’a şirk koşarken cehalet ile mazur kabul edilemeyeceği, esasen insanların Allah’tan ve Allah’ın zikrinden yüz çevirerek küfre girdikleri anlatılıyor.

Her insanın hanif fıtratta yaratıldığı, ruhlar aleminde Allah’a şirk koşmayacaklarına dair söz verdikleri, insanlara kitabın ve peygamberin ulaştığı, dolayısıyla Allah’a şirk koşan insanların cehaletle mazur olmadığı ayet ve hadislerle delillendiriliyor.

Kendisine kitap ve peygamber gelmemiş olan Peygamberimizin babasının ateşte olduğu, çünkü üzerinde misak ve fıtrat delilleri olduğu halde Allah’a şirk koştuğu ve bu konuda cehaletin mazur olmadığı gibi günümüz toplumun da bu konudaki cehaletinin olamayacağı anlatılıyor.

Fıtratla bilinmesi mümkün olmayan, farzlar ve haramlar gibi peygamberlerin altını çize çize sürekli topluma anlattıkları konular ve öğrenilmesi için dinde derinleşilmesi gereken tafsilatlı konularda cehaletin mazeret olduğu aktarılıyor.