'Hakimiyet Allah'ındır' ayetini açıklar mısınız?

Hakimiyet Allah'ındır ayetini açıklayabilir misiniz? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Hakimiyet Allah’ındır.

Dinin temel esaslarından Hakimiyet Allah'ındır konusu ayetlerle açıklanıyor.

Din ayrıdır devlet ayrıdır diyen, laikliği ve demokrasiyi savunan, Allah’ın otoritesine ve Allah’ın kanunlarına karşı haddi aşan ve Allah’a ait olan bir hakkı Allah’tan başkasına vererek Allah’a şirk koşan insanlara, Hakimiyet Allah’ındır vurgusu yapılarak dinin bir bütün olduğu bu nedenle Rabbimizi birlemek için rızık vermesi ile mülkün sahibi olması arasında veyahut yaratması ve kanun koyuculuğu arasında bir ayrıma gidilemeyeceği anlatılıyor.

“Hakimiyet Allah’ındır.” Niçin? İşte iman etmen gereken 4 madde:

1.Otoritenin, yasamanın ve kanun yapmanın sadece Allah’ın olduğuna itikad etmek.
2.Yöneticilerin Allah'ın indirdiği ile hükmetmeleri
3.Yönetilen insanların hakimiyet yetkisini sadece Allah'a vermeleri
4.Tağutu reddetmek ve tağuta muhakeme olmamak