İsim ve sıfat konusunu izah eder misiniz?

İsim ve sıfat konusunu izah edebilir misiniz - Halis hoca (Ebu Hanzala)

İsim ve sıfat konusu Allah’a iman, gayba iman kapsamında olduğu ve gaybi meselelerde akla yer olmadığı, sadece teslimiyet olduğu, Allah’ın indirdiği naslara teslim olunması gerektiği anlatılıyor.

Sahabenin Allah (ac) ile alakalı ayetler indiğinde olduğu gibi kabul ettikleri, Peygambere (as) bu konuda herhangi bir soru sormadıkları anlatılıyor.“Allah’ın eli onların elinin üzerindedir.” (48/Fetih, 10)

“Sonra Allah arşa istiva etti.” (7/A'raf, 54)

"Gökte olan Allah’tan emin mi oldunuz?" (97/Mülk, 16)

Tevil ehli teşbihten kaçtıkları için Allah’ı kullarına benzetmek istemedikleri için tevil yaptıklarını söylüyorlar, fakat kabul etseler de etmeseler de önce teşbihe düşüyor, teczime düşüyor sonra da tevile düşüyorlar.

Tevil ehlinin, teczim ehlinin, teşbih ehlinin ve tatil ehlinin Allah’ın isim ve sıfatları konusunda sapıklıkta oldukları, Allah’ın ise Subhan olduğu hiç bir şeye benzetilemeyeceği anlatılıyor.