"İslam'a davet" ne demek? Asılları anlatabilir misiniz?

İslama davet etmek ne demektir? İslamın asıllarını anlatabilir misiniz? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Davet görevini üstlenmiş müminlerin insanları İslam’a nasıl davet edecekleri bu videoda anlatılıyor.

Tüm peygamberlerin kavimlerini ‘la ilahe illallah’ kelimesi ile İslam’a davet ettiği, bizlere en güzel örnek olan Rasulullah’ın (sav), ‘la ilahe illallah’ı en geniş anlamıyla tefsir eden Ali İmran suresi 64. ayet ile Yahudi ve Hristiyanlara İslam davetini yaptığı anlatılıyor.

İlkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve Rasulu’nun örnekliği ile tescillenmiş bir Tevhid daveti Ali İmran suresi 64. ayete göre 4 ana maddede özetlenebilir.

1. Sadece Allah’a ibadet etmek
2. Hiçbir şeyi Allah’a ortak koşmamak
3. Tağutu inkar
4. Müşrik ve kafirlerden teberri etmek