İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunları nelerdir?

İslam davetinin güzel ve umut verici gelişmeleri yanında sorunlar nelerdir? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Hocamız İslam davetinin yayılması ile alakalı olarak Allah’a hamd ediyor ve İslam davetinin temel olarak 3 sorununun bulunduğunu anlatıyor.

1. Temsiliyet problemi
2. Cemaat olarak hareket edememe problemi
3. Müslümanların var olan enerjisinin düzgün kullanılamama problemi