Kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir?

Kaynak sorunundan kastettiğiniz nedir? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Bu videoda İslam’ı öğrenmek için kullanmamız gereken kaynakların neler olduğu ve ümmetin içinde bulunduğu sıkıntılı halin kaynak bilincinin kaybolmasından dolayı yaşandığı anlatılıyor.

Dinimizi öğrenmek için başvurmamız gereken kaynaklar
1- Kur’an-ı Kerim
2- Peygamberin sünneti
3- Kur’an’ın ve sünnetin Allah’ın anlayışlarından razı olduğu selefi salihin gibi anlamak

Ümmetin gaflet halinde olmasının sebebi kaynak bilincini yitirmesi olduğu anlatılarak, insanların alimlerinin söylediklerini Kur’an’ın ve sünnetin önüne geçirdikleri böylece hem kendilerinin saptıkları hem de başkalarını saptırdıklarına vurgu yapılıyor.