Sünnetin dindeki yeri nedir?

Sünnetin dindeki yeri nedir? Halis Hoca (Ebu Hanzala)

‘Sünnetin dindeki yeri nedir, Müslümanın sünnete ve zıddı olan bidate bakış açısı nasıl olmalıdır’ sorularına cevap veriliyor.

Sünnetin dinin esaslarından biri olduğu, dinin Allah’ın Resulü Muhammed’den (sav) öğrenildiği , Allah’ın ve Resulü’nün hükmüne razı olunması ve Allah’a ve Resulü’ne itaat edilmesi gerektiği anlatılıyor.

Bidatin sonradan çıkarılmış yenilikler olduğu anlatılarak, Resulullah’ın (sav) dinde yenilik çıkaranlara karşı tutumu aktarılıyor: “Bütün bidatler sapıklıktır ve bütün sapıklıklar ateştedir. Kim bizim bu dinimizde bizim yapmadığımız bir şeyi yenilik olarak çıkarırsa o reddedilmiştir, merduttur.”

Bir amelin Allah katında kabul olabilmesi için iki tane şarta ihtiyacı vardır:

1. Sadece Allah için yapılmalıdır
2. Yapıldığı zaman Peygamberin şeriatına uygun olmalı, sünnete ittiba içerisinde olmalıdır.

İmam Malik’in bidat konusunda Kur’an-ı Kerim’e dayanarak: “Kim dinde bir yenilik çıkarır ve bunun da güzel bir şey olduğunu söylerse, şüphesiz ki o Muhammed’in risalet davasına ihanet ettiğini iddia etmiştir.” dediği aktarılıyor.