Tevhid ve Sünnet ile kastettiğiniz nedir?

Tevhid ve Sünnet ile neyi kastediyorsunuz? - Halis Hoca (Ebu Hanzala)

Bu videoda, kavimleri Müslüman ve kafir diye ayıran, insanların dünya ve ahirette varacakları sonun belirleyicisi olan, tüm resullerin ortak daveti ‘La ilahe illallah’ın ve insanlığın şirk ve bidat bataklığında helak olduğu, bozulma ve ifsadın bireysellikten çıkıp kitlesel bir hal aldığı, itikadi kafa karışıklıklarının, ameli ölçüsüzlüklerin kol gezdiği bir dünyaya çözüm olarak Muhammed’in (sav) örnekliği ve önderliğini anlatan ‘Muhammedun Resulullah’ın, yani ‘Tevhid ve Sünnet’in ne anlama geldiği anlatılıyor.

Tevhid, yani ‘La ilahe illallah’ Allah’tan başka ibadeti hak eden, Allah’tan başka kulluğu hak eden hiçbir varlık yoktur.

Tevhid, aşağıdaki 3 ana başlık altında Allah’ı birlemektir.

1- İsim ve sıfat tevhidi: Allah’ı Allah’ın isim ve sıfatlarında birlemek
2- Rububiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın fiillerinde birlemek- Rab olarak Allah’ı birlemek
3- Uluhiyet tevhidi: Allah’ı Allah’ın zatında birlemek- İlah olarak Allah’ı birlemek

Sünnet, Muhammedun Rasulullah’ın izah edilmesidir. Sünnet, Allah’ın gönderdiği yüzbinlerce elçiden sonuncusu ve kıyamet gününe kadar hükmü geçerli olacak olan Muhammed’in (sav) rehberliği, önderliği, örnekliği, mücadele metodudur.

Allah’tan başka ilah yoktur, Muhammed Allah’ın Rasulu’dur. La ilahe illallah Tevhid davası, Muhammedun Rasulullah sünnet davasıdır. İbadette Allah’ı birlemek; önderlik, rehberlik, ittiba konusunda Muhammed Mustafa’yı (sav) birlemektir.